Počítačová grafika

Počítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také na úpravu zobrazitelných a prostorových informací, nasnímaných z reálného světa (například digitální fotografie a jejich úprava, filmové triky).

Z hlediska umění jde o samostatnou kategorii grafiky.

Zajímavé odkazy:

Studijní opora pro oblast počítačové grafiky